Miodowe wakacje

Miodowe wakacje

Nazwa Wnioskodawcy: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie
Nazwa realizatora: Wystarczy chcieć!

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem głównym projektu była integracja, aktywizacja, rekreacja społeczna i zapewnienie wszechstronnego rozwoju, co najmniej 25 osobowej grupie dzieci i młodzieży z Gminy Polkowice poprzez udział w warsztatach rękodzielniczych, artystycznych i ruchowych w okresie od sierpnia do listopada 2014r.

Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe, którymi były:
a)    Wzrost aktywności, integracji i rekreacji społecznej, wśród dzieci i młodzieży z Gminy Polkowice,
b)    Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, pasji i wzorców rodzinnych,
c)    Wzrost umiejętności manualnych w zakresie wyrobu świec z wosku,
d)    Rozwój zainteresowań, pasji pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych,
e)    Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez zajęcia ruchowe,
f)    Włączenie mieszkańców Gminy Polkowice w organizację wydarzenia kulturalnego i rozstrzygnięcie konkursu „Mieszkańcy krainy wyobraźni”,
g)    Promocja produktu lokalnego – miodu i wyrobów pszczelarskich Gminy Polkowice podczas organizacji uroczystej wystawy podsumowującej projekt

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy Żukowa oraz Gminy Polkowice poznali życie pszczół oraz spróbowali produktów pszczelich, a przede wszystkim poznali i uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych z wosku pszczelego. Powstały piękne świece i figurki.
Zrealizowane zostały również zajęcia artystyczne pod nazwą Kraina Sztuki, dzięki którym dzieci młodzież i dorośli poznali różne formy zdobienia wnętrz kompozycjami kwiatowymi i innymi formami przestrzennymi. Zajęcia pobudziły wyobraźnię mieszkańców i dotąd „świecąca pustkami świetlica wypełniła się po brzegi”.
W pomoc przy zajęciach artystycznych i rękodzielniczych zaangażowali się chętni mieszkańcy, w tym również sołectwo.
W ramach projektu zostały zorganizowane również zajęcia ruchowe z elementami tańca, które zmobilizowały dorosłych i młodzież do poszukiwania ukrytych talentów. Zajęcia cieszyły się powodzeniem, a uśmiech na twarzach po mimo zmęczenia po zajęciach rekompensował wysiłek.
Zwieńczeniem projektu był konkurs plastyczny, którego uczestnicy otrzymali ciekawe nagrody. Na podsumowującym projekt spotkaniu najbardziej zadowolone były dzieci, które w ramach projektu odbyły podróż do wnętrza ula.
Cele projektu zostały zrealizowane a odbiorcy projektu poznali dodatkowe, ciekawe formy spędzenia czasu.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Polkowice poprzez uatrakcyjnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego w Świetlicy Wiejskiej w Żukowie.
Projekt przyczynił się do stworzenia atrakcyjnej alternatywy spędzenia czasu wolnego w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin. Projekt wpłynął pozytywnie na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Warsztaty pobudziły aspiracje poznawcze i twórcze bezpośrednich odbiorców projektu, a także ułatwiły dostęp do dóbr kultury.  Poprzez włączenie w realizację projektu rodziny, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zaciśnięta została również więź rodzic – dziecko, babcia/dziadek – dziecko, a także propagowane zostały wzorce rodzinne. Projekt przyczynił się również do promocji produktu lokalnego, którym są wyroby pszczelarskie.

Odbiorcy projektu:
Uczestnikami projektu była 70 osobowa grupa dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Polkowice.

Partnerzy projektu:
Szkoły i przedszkola, sołtysi, lokalne media oraz przedsiębiorstwo handlowe

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij