NA POLANIE

NA POLANIE

Nazwa Wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna IKA

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem głównym projektu była aktywizacja, integracja i rekreacja społeczna mieszkańców Gminy Brzeźnica oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego opartych na współdziałaniu.
W ramach realizacji projektu zostały osiągnięte cele szczegółowe tj.
1)    Nastąpił wzrost aktywności społecznej u mieszkańców Stanowa
2)    Zwiększyła się świadomość mieszkańców w zakresie promocji zdrowia, wypoczynku i rekreacji oraz kultywowaniu tradycji
3)    Nastąpił wzrost integracji wśród mieszkańców Gminy Brzeźnica,
4)    Został w większym zakresie propagowany zdrowy tryb życia i prawidłowe wartości rodzinne

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
W ramach projektu zostało stworzone miejsce rekreacji. Mieszkańcy sami wykonali prace organizacyjno – porządkowe, zakupili niezbędne elementy potrzebne do wykonania wiaty, a następnie wspólnymi siłami z zaangażowaniem wielu osób, został osiągnięty cel główny, do którego wszyscy dążyli.
Druga część projektu polegała na organizacji zajęć dla mieszkańców z zakresu haftu, zajęć plastycznych, rozgrywek rodzinnych.
Został zorganizowany także dzień pn. “Święto Pomidora”, podczas którego przeprowadzono zajęcia kulinarne a jednocześnie wielopokoleniowe, m.in. tradycyjne potrawy przodków i gotowanie prostych potraw. Dzięki takim zajęciom pokolenia mogły wymienić się doświadczeniami, które będą procentować na przyszłość i z pewnością przepisy będą wykorzystywane w życiu codziennym jak również podczas wydarzeń okolicznościowych organizowanych na terenie gminy.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Korzyścią z projektu była promocja działań aktywizacji społecznej mieszkańców, ponadto wypracowanie modelu, który może być powielany przez mieszkańców innych wsi czy gmin. Powstanie wiaty przyczyniło się do wzajemnego poznania mieszkańców gminy Brzeźnica oraz większego związania ze swoim miejscem zamieszkania. Została również, poprzez zajęcia kulinarne, haftu i plastyczne, rozpowszechniona wiedza na temat kultury i zwyczajów przodków. Główną korzyścią, jaką przyniósł projekt było wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności, tworzenie nowych miejsc spędzania wolnego czasu, rekreacji oraz wspieranie atrakcyjności wsi.

Odbiorcy projektu:
W projekcie uczestniczyło ponad 80 mieszkańców gminy Brzeźnica.

Partnerzy projektu:
Gmina Brzeźnica, Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij