Szlakami Dolnego Śląska

Szlakami Dolnego Śląska

Nazwa Wnioskodawcy: Skorpion Polkowice
Nazwa realizatora: Skorpion Polkowice

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem projektu było zwiększenie udziału osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gminy Polkowice w aktywnych formach życia społecznego poprzez uczestnictwo w cyklu warsztatów wyjazdowych, zaplanowanych w oparciu o przewodnik turystyczny “Dolny Śląsk – otwarty dla każdego. 100 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych”.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Osoby uczestniczące w warsztatach miały możliwość poznać walory turystyczne Dolnego Śląska w warunkach sprzyjających integracji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, nawiązania nowych znajomości, sprawdzenia siebie w nowych warunkach i nieznanym otoczeniu.
Zrealizowano 5 warsztatów wyjazdowych do wybranych regionów Dolnego Śląska (powiaty: głogowski, górowski, jaworski i dwa wyjazdy do powiaty legnickiego). W każdym  z warsztatów wzięło udział 11 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym zamieszkujących gminę Polkowice w wieku powyżej 23 lat. Uczestnicy wspierani byli przez asystentów osób niepełnosprawnych. Wsparcie uczestników projektu przez asystentów osobistych/trenerów aktywności umożliwiło zniwelować tzw. bariery funkcjonalne, pozwalając na czynny i efektywny udział uczestników projektu w zaplanowanych formach aktywności, aktywizację społeczną i odważne otwarcie na nowe doświadczenia. Wyjazdy odbywały się z wykorzystaniem komunikacji międzymiastowej. W czasie warsztatów uczestnicy zapoznawani byli z historią, zabytkami, atrakcjami zwiedzanych regionów. Wspólnie planowano i omawiano kolejność zwiedzanych miejsc.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu pozwoliła części uczestnikom po raz pierwszy w ich życiu na wyjazd w celach turystycznych poza obręb gminy Polkowice. Projekt miał element edukacyjny – stworzył możliwości do uczenia się, poznawania nowych miejsc, historii regionu, rozbudzał ciekawość. Odbiorcy projektu bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Warsztaty pokazały, że można przełamać własne słabości, lęki czy wewnętrzne bariery. Efektem jest nawiązanie nowych znajomości przez uczestników niepełnosprawnych, rozwinięcie komunikacji z drugim człowiekiem. Zauważalnym efektem projektu jest pobudzenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej – deklarowana chęć kontynuacji zgłębiania wiedzy o regionie z literatury czy też kolejnych wycieczek. Dla części uczestników najcenniejszym doświadczeniem była możliwość samodzielnego zakupu biletów, wybór dania obiadowego i jego zamówienie. Uczestnicy warsztatów wzmocnili poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.
Wszystkie te działania przyniosły wymierne korzyści dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami. Rozwinięcie aktywności społecznej skutkuje większą samodzielnością, otwartością osób z niepełnosprawnością. Sama obecność osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami pozwala obalać stereotypy wśród społeczności osób pełnosprawnych, przeciwdziała marginalizacji ON, oswaja z niepełnosprawnością. Projekt wpływa na zmianę mentalności zarówno pełno jak i niepełnosprawnych członków społeczności-wszyscy mogą przekonać się, że turystyka, ciekawość świata, chęć poznawania i cieszenia się pięknem regionu dotyczy każdego z nas. Powstał pomysł kroniki.

Odbiorcy projektu:
W projekcie uczestniczyły 22 osoby, którymi są mieszkańcy Gminy Polkowice.

Partnerzy projektu:
Fundacja Eudajmonia,  Stowarzyszenie “Radosne Serca”, WTZ Polkowice.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij